Ώρα για μάθημα..

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με στόχο να ενισχύσει αλλά και να συμπληρώσει τη διδασκαλία μέσα στην τάξη δίνοντας στους μαθητές περισσότερες ευκαιρίες για ενεργό μάθηση και συνεργασία με τους συμμαθητές τους. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να αξιοποιεί τις δυνατότητες των ΤΠΕ προσφέροντας ψηφιακό εκπαδευτικό υλικό στο οποίο οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση ακόμη και από το σπίτι.

Πρόκειται για μια πιλοτική-πειραματική εφαρμογή αξιοποίηση των δυνατοτήτων μιας πλατφόρμας μάθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της οποίας τα αποτελέσματα χρήσης θα τεθούν υπό αξιολόγηση.

Τσουλής Μιλτιάδης

Skip available courses

Available courses