Καλώς ήρθατε στο αποθετήριο

Αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού:

Τάξη:
Πεδίο:

Λέξη-Κλειδί:

 

 

Η παρούσα βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του εκπαιδευτικού Τσουλή Μιλτιάδη και στόχο έχει την προώθηση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και τη διάχυση εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου.